Tot ziens bij u in de tuin!

  Contact

  Rissik Hoveniers BV hecht grote waarde aan persoonlijk contact met de klant. Wij zijn altijd bereikbaar voor al uw vragen en opmerkingen over onze hoveniersdiensten.

  Rissik Hoveniers BV

  Oude Amersfoortseweg 253 L

  1212 AD Hilversum

  Email: info@rissikhoveniers.nl

  Tel: 035 – 24 00 292

  Mob: 06 – 523 18 110

  Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat wij door werkzaamheden de telefoon niet kunnen beantwoorden, laat dan een bericht achter. Zodra wij dit lezen of beluisteren, nemen wij contact op.

  Algemene Voorwaarden:
  Op onze overeenkomsten die wij sluiten met consumenten zijn de ‘Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen’ van toepassing. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2016 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 78396506. Deze vindt u bij onze voorwaarden. Indien gewenst sturen wij u deze voorwaarden op verzoek kosteloos in print naar u toe. U kunt hier onder andere over mailen.

  Inboetregeling Rissik Hoveniers
  Inboet: het vervangen van dode en ook niet goed aangeslagen beplanting door Rissik Hoveniers BV binnen een termijn van één jaar, hetzij tot het eerstvolgende groeiseizoen. Uitval door verdroging en evenzeer extreme weersinvloeden zoals vorst en hevige regenval zal niet worden vergoed. Inboet geldt alleen voor het nieuw aangeleverde plantmateriaal en niet voor verplaatste of hergebruikte beplanting. Inboet geldt alleen voor plantmateriaal; arbeid die gemoeid is met het verkrijgen, aanvoeren en vervangen van deze beplanting zal eveneens apart aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Verder worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van gewerkte uren. Uiteraard geldt de inboetgarantie enkel bij juist onderhoudt door de opdrachtgever. Mocht u vragen hebben over het onderhoud kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via het contactformulier aan de linkerkant.